Bewoners en raadsleden in gesprek over Veerplein

Afgelopen maandag werd de commissievergadering anders ingevuld dan we gewend zijn. Er was tijd ingeruimd om met bewoners in gesprek te gaan over een onderwerp waar iedereen wel iets over te zeggen zou kunnen hebben: het Veerplein*, de aankomsthalte van de veerboot. Precies wat GroenWit graag wil, meer in gesprek gaan met bewoners.

En dat gaat ook vaker gebeuren, als het aan de gemeente ligt. De tijd is er rijp voor. De publieke tribune zat dan ook vol. Als dat de opmaat is naar komende commissievergaderingen ‘nieuwe stijl’, gaan we een interessante raadsperiode tegemoet.

Onder de professionele leiding van Jaap Jepma gingen commissieleden en bewoners met elkaar in discussie. Maar niet voordat Henno Nieuwenhuis een inleiding had gehouden over nut en noodzaak van de aanpak van het Veerplein. Wat moet er gedaan worden: riolering, bestrating, verlichting. Kosten: een slordige 5 ton. Dat geld is al gereserveerd. Wat kan er gedaan worden: o.a. verkeersveiligheid verbeteren, plein bestendiger tegen hoogwater maken, drukte rond aankomst/vertrek veerboot beter stroomlijnen.

De provincie wil een vergelijkbaar bedrag aan subsidie geven als die meerwaarde in het plan wordt meegenomen. We zouden dan voor een paar ton extra een mooi begin kunnen maken van verbeteringen waar we allemaal blij van worden. Daarom was het goed dat maandagavond iedereen die dat wilde kon vertellen wat voor hem/haar belangrijk is. Toen er even onduidelijkheid was over de situatie, stapte wethouder Rients Hoekstra naar voren. Vol passie – en met een pen in de hand! – ‘tekende’ hij een aantal mogelijkheden op het projectiescherm.

Het college gaat nu met de suggesties aan de slag. Er is haast bij, want de subsidie is beperkt geldig. Voor het einde van 2015 moet het plan zijn gerealiseerd. We zullen het plan daarom binnenkort al in een commissievergadering bespreken.

*Onze suggestie: noem het plein bij de veerdam Veerplein, dan kunnen we het terrein voor het havengebouw Havenplein noemen. Er is immers geen haven bij de veerdam.

Views: 344