Category Archives: Alle categorieën

Autoluw

Vlieland is een autoluw eiland. Dat vinden veel gasten een pluspunt. Tegelijkertijd is het een moeilijk punt. Natuurlijk moeten bedrijven en particulieren de auto kunnen pakken als ze die nodig hebben. Maar wat is nodig hebben? Laten we ons realiseren dat Vlieland klein is en we best vaker lopend of op de fiets kunnen gaan.

Als we voldoende alternatieven voor de auto hebben, kunnen we die makkelijk een keer laten staan. Laten we onze kinderen leren dat het een luxe is om lopend of fietsend naar school te kunnen gaan. Hoe fijn is het om op Vlieland de school op loopafstand te hebben! Jong geleerd, is oud gedaan!

Laten we er samen naar streven het autogebruik beperkt te houden en het fietsgebruik te stimuleren. GroenWit gaat zich daarom oriënteren op bijvoorbeeld een haal- en brengservice voor aankopen die aan de wal zijn gedaan, en op goedkope parkeerplaatsen voor eilanders in Harlingen. Dan kunnen Vlielanders hun auto eenvoudigweg aan de wal laten staan.

Om het autoluwe karakter zoveel mogelijk in stand te kunnen houden, vindt GroenWit dat er voldoende verharde wegen op Vlieland zijn. Wel willen we de fietspaden door bos en duin breed en van goede kwaliteit hebben. En een bushalte bij de helihaven voor opstappers naar de veerboot zou welkom zijn.

Hits: 265

EVT teruggefloten

GroenWit is blij met de recente uitspraak van de rechtbank in Den Haag inzake een kort geding dat EVT had aangespannen tegen de Staat. Net als op het gebied van zorgaanbieders, denken we dat ook concurrentie op dit gebied slecht uitpakt voor de Vlielanders. In overleg met Rederij Doeksen zullen er onder normale omstandigheden – ook in de winter! – dagelijks 3 afvaarten met MS Vlieland of de snelboot naar het eiland mogelijk moeten zijn.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) besloot half oktober dat de Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) niet langer op Terschelling mag varen. De dienst maakt het voor rederij TSM/Doeksen onmogelijk om voldoende te verdienen. De overheid heeft het alleenrecht voor de verbinding verstrekt aan TSM/Doeksen. (bron: de Volkskrant)

Hits: 232

Concurrentie schadelijk voor essentiële voorzieningen

Er gaan de komende tijd keuzes gemaakt worden op het gebied van de zorg, van zuigelingenzorg tot ouderenzorg, voor eilanders en gasten. GroenWit zal er onvermoeibaar bij alle betrokken instanties op het eiland en aan de wal op aandringen, dat deze zorg in de hand van één zorgaanbieder komt. Veel partijen zingen de lof van concurrentie, mededinging en vrije markt. Maar op het terrein van essentiële voorzieningen werken die zeer schadelijk uit. Het eiland is er bovendien veel te klein voor.

Hits: 197

Recent Entries »